Un programa musical que se emitirá en horario despertador.